Publikationer
man-laser.jpg

Pengar - måste det vara en källa till stress?

Pengar är den främsta källan till stress hos de flesta människor. En nyligen genomförd studie i USA fann att 82 procent av deltagarna i åldersgruppen 18-34 upplevde pengar som en stor stressfaktor. I jämförelse var siffran 77 procent bland personer i åldrarna 35-44 och 63 procent hos dem mellan 45-64. Det är med andra ord normalt att känna finansiell oro, till och med mer normal än att inte känna det.

Varför oroar sig äldre personer mindre än yngre?

Den främsta orsaken till att oron minskar i samband med högre ålder är att äldre i större utsträckning kan tillgodose den mest grundläggande förutsättningen för tillfredsställelse – nämligen förmågan att försörja sig själv och sin familj. Först när denna trygghet är uppfylld kan man investera i sådant som inte är livsnödvändigt, men som på andra plan skapar värde för ens liv. 

Vissa kanske tror att den stress som associeras med pengar försvinner när ens bankkonto når en viss summa. I verkligheten är det inte fullt så enkelt.

Tillgångar löser inte automatiskt den finansiella oron

Trots att man har tillräckligt med pengar för att täcka både nödvändiga och överflödiga utgifter, kan oron i bröstet finnas kvar. Det är exempelvis vanligt att känna sig osäker på hur man ska förvalta sina tillgångar. Hur ens barn ska klara av att hantera pengarna när de ärver dem. Eller kanske har du själv ärvt en summa, där rädslan för att förlora eller riskera det som någon annan arbetat för kan vara överväldigande. I dessa tankar är det lätt att de oroade rösterna i huvudet sätter käppar i hjulet från att finna ett finansiellt lugn och faktiskt njuta av det man har.

Värdet av professionell rådgivning

Att få vägledning av en rådgivare kan vara betryggande när man försöker navigera i sina oroskänslor. Det kan också vara nödvändigt för att lyckas skilja mellan rationella och emotionella beslut. Vi har i en tidigare insikt diskuterat hur en rådgivare kan skapa värde för dig genom att se över din livssituation ur ett holistiskt perspektiv. Du hittar den här.

Referenser:

American Psychological Association, Stress in America 2023: A nation recovering from collective trauma

Relaterade artiklar

vardet-av-en-finansiell-radgivare.jpg

Värdet av en ekonomisk helhet i harmoni

På Lyra pratar vi ofta om en ekonomisk helhet i harmoni, men vad betyder det egentligen? Frågar du oss, innebär det att samtliga delar av ekonomin balanserar med varandra. Vi utgår från vårt ramverk ”Pusselbitarna”, som består av portföljen, känslorna, familjen och finanserna, för att skapa en holistisk helhetsbild utifrån varje individ.

marcus-hansson_radgivning-for-elitidrottare.jpg

Lyra välkomnar Marcus Hansson som ny delägare

Lyra är stolta över att meddela att Marcus Hansson nu har blivit delägare i företaget. Marcus har sedan 2020 arbetat som rådgivare på Lyra och klev under 2023 in som CIO i vår ledningsgrupp.

cefex-atercertifiering-2023.jpg

Familjeföretagarens väg till ekonomisk frihet

Ett familjeföretag är mer än bara en affärsverksamhet – det är en blandning av drömmar, relationer och ibland även motgångar. Varför är då familjeföretag speciella och vad bör man ta hänsyn till i sin privatekonomiska situation? Vi tog hjälp av vår grundare Alex för att hitta svaren.