Våra Tjänster

Portföljen

En robust investeringsfilosofi – för dig och dina mål

Vi gissar inte. Våra råd är väl förankrade i ekonomisk forskning, bedriven vid några av världens ledande universitet.
En robust investeringsfilosofi – för dig och dina mål

Fakta, inte spekulation

De flesta förknippar finansiell rådgivning med att bygga en bra portfölj. Vårt uppdrag sträcker sig längre än så – vi hjälper dig att nå dina finansiella mål. Av denna anledning har vår investeringsfilosofi sin grund i vetenskapens värld. Det har, i över 70 år bedrivits forskning vid världens ledande universitet kring hur man bygger en investeringsportfölj, så när du tar hjälp av oss är det denna kunskap som utgör grunden för förvaltningen av din portfölj.

Din vägvisare i den finansiella djungeln

Investeringslandskapet kan liknas vid en djungel full av tusentals produkter och erbjudanden. Vi hjälper dig att navigera på vägen, genom tillgång till institutionella produkter - vilket är utmärkta byggstenar i en väldiversifierad portfölj.

Läs mer om våra övriga tjänster

pussel-2_640x640.png

Känslorna

Vi hjälper dig att följa den framtagna planen och sitta still i båten – även när marknaden böljar upp och ner.

pussel-3_640x640.png

Finanserna

Många tror att en förmögenhet bara handlar om portföljen, på Lyra vet vi att det är mycket mer än så.

pussel-4_640x640.png

Familjen

Vi fokuserar inte bara på dig, utan förbereder även nästa generation för att förvalta en förmögenhet.