Våra Tjänster

Med full överblick på din ekonomi kan du, på riktigt, njuta av att realisera dina drömmar

Vi utgår från helheten

Utifrån våra fyra pusselbitar Portföljen, Känslorna, Finanserna och Familjen hjälper vi dig att rita en överskådlig bild av ditt finansiella läge. Därefter kan vi baserat på dina värderingar, drömmar och mål ta fram en genomarbetad holistisk affärsplan för hur du på bästa sätt når dessa. Under resans gång hjälper vi dig att disciplinerat hålla dig till planen, ta rationella beslut i såväl med- som motgång och känna trygghet. Vi gör det hela vägen till dina drömmar och ekonomisk frihet.

Vilka är Lyras kunder?

Oavsett vem du är och vad du befinner dig i för situation är du självklart välkommen att vända dig till oss på Lyra. Vi tror att grunden till ett lyckat samarbete handlar om en trevlig och bra relation – där ömsesidig respekt, liknande värderingar och tillit är förutsättningar.

Privatpersoner

Företag

Stiftelser

Institutionella kunder