Publikationer
vardet-av-en-finansiell-radgivare.jpg

Värdet av en ekonomisk helhet i harmoni

På Lyra pratar vi ofta om en ekonomisk helhet i harmoni, men vad betyder det egentligen?

Frågar du oss, innebär en ekonomisk helhet i harmoni att samtliga delar av ekonomin balanserar med varandra. Vi på Lyra utgår vi från vårt eget ramverk "Pusselbitarna”, bestående av portföljen, känslorna, familjen och finanserna, för att skapa en holistisk helhetsbild utifrån varje individ och situation. När alla pusselbitar ligger på plats kan man med vetskapen om att det finns en utstakad väg mot sina personliga mål och drömmar, känna sig trygg i sin finansiella situation.

Vad är då det finansiella värdet av en ekonomisk helhet i harmoni? I och med att värde är en subjektiv bedömning som varierar från person till person, är det enklare att beskriva än att kvantifiera. Men för den som tycker om att kvantifiera saker går det även att härleda till siffror. År 2019 tog Vanguard, en av världens största fondförvaltare, sig an utmaningen att kvantifiera värdet av en finansiell rådgivare. Studien kom fram till att god oberoende rådgivning kan leda till 3% högre avkastning per år, i snitt över tid. Bitarna i vårt finansiella pussel delar vissa egenskaper med de komponenter som Vanguard beskriver som viktiga för god rådgivning. Låt oss titta närmare på vilka:

Portföljen

De allra flesta förknippar finansiell rådgivning med att bygga en bra portfölj. Vanguard lyfter det mervärde i form av kostnadseffektivisering som en rådgivare bidrar med, vilket leder till att investeraren får behålla en större del av sin investering. På Lyra är våra råd dessutom förankrade i ekonomisk forskning för att öka chansen till positivt utfall.

Känslorna

Vi som människor styrs mycket av känslor. Det kan handla om saker som händer i privatlivet, men även i vår omgivning. Att låta känslorna styra över de finansiella besluten är sällan rationellt, och det är här som värdet av en rådgivare kommer in. Vanguard belyser bland annat att en rådgivare kan finnas där som en coach, för att hjälpa till att behålla disciplinen och hålla sig till den utstakade planen. Det är en person man kan vända sig till i både med- och motgång.

Finanserna

De personliga finanserna innefattar sådant som till exempel skatt, pension och kassaflöde. Har du några planer på att köpa ett nytt hus i framtiden? Eller kanske en båt? Oavsett vilka dina mål och planer är så har de en påverkan på hur din ekonomiska plan bör se ut idag. Vanguard framhäver hur rådgivarens hänsyn till dessa aspekter, genom arbete med bland annat kassaflödesplanering, kan generera stort finansiellt värde för dig som kund.

Familjen

Trots att den pusselbit vi kallar för familjen inte hör till Vanguards studie, ser vi den som för värdefull för att inte ta med. För många är familjen det viktigaste i livet, och är därför inget som går att sätta en siffra på. I vårt arbete fokuserar vi inte endast på att utbilda dig, utan även nästa generation. Vi vill att det du slitit för ska kunna vara till nytta för dig och dina nära i många år framöver.

Genom att balansera ovan pusselbitar uppnås en ekonomisk helhet i harmoni. På Lyra ligger vårt engagemang i att bidra med den kunskap och det stöd som krävs för att med lugn och ro navigera genom livets ekonomiska utmaningar, och på så sätt förhoppningsvis känna känslan av ekonomisk frihet.  

Relaterade artiklar

marcus-hansson_radgivning-for-elitidrottare.jpg

Lyra välkomnar Marcus Hansson som ny delägare

Lyra är stolta över att meddela att Marcus Hansson nu har blivit delägare i företaget. Marcus har sedan 2020 arbetat som rådgivare på Lyra och klev under 2023 in som CIO i vår ledningsgrupp.

cefex-atercertifiering-2023.jpg

Familjeföretagarens väg till ekonomisk frihet

Ett familjeföretag är mer än bara en affärsverksamhet – det är en blandning av drömmar, relationer och ibland även motgångar. Varför är då familjeföretag speciella och vad bör man ta hänsyn till i sin privatekonomiska situation? Vi tog hjälp av vår grundare Alex för att hitta svaren.

fem-fordelar-med-att-investera-langsiktigt.png

Fem fördelar med att investera långsiktigt

År 2023 närmar sig sitt slut och många är i full gång med att sätta upp mål för det nya året. Kanske blir 2024 det år som du vågar dig utanför din trygghetszon för att testa något nytt? Det år du äntligen tar tag i träningen igen? Eller, varför inte göra 2024 till det år då du tar kontroll över din finansiella situation?