Publikationer
Lyra-annorlunda-Private-Banking.jpg

Private Banking - som den borde vara

Alex Arnbäck
Alex Arnbäck Insikter

Du har sju sekunder på dig att göra ett bestående första intryck när du träffar någon för första gången. Det gäller såväl i interaktioner med personer som med företag. Vi är verksamma i en bransch där alla aktörer pratar på samma sätt – man talar om drömmar, mål och frihetskänslor – men när det väl kommer till kritan agerar vi så olika. Så hur ska man då sammanfatta, på sju sekunder, vad det är som gör oss på Lyra så annorlunda? Kort och gott brukar vi säga så här: vi är ett gäng före detta bankmän som har tagit den traditionella Private Banking-modellen och vänt den uppochned. Låter det konstigt? Låt mig då förklara lite närmre:

Tidigt i min karriär stötte jag på ett dilemma (det dilemma som sådde fröet som blev till Lyra). Jag arbetade på en av Schweiz äldsta familjeägda banker och tillhandahöll rådgivning åt privatpersoner, precis som jag fortfarande gör idag. Men allteftersom tiden gick, kändes det svårare och svårare att se sig själv i spegeln. Jag märkte nämligen att den rådgivning som genererade mest pengar till banken, inte nödvändigtvis var den som gynnade mina kunder. Till slut stod jag inför ett tydligt val: att sluta som bankman eller kämpa för någon form av förändring. Jag valde det senare och startade Lyra år 2006 – som är allt annat än den Private Banking-struktur jag tidigare jobbat i. För mig var det viktigt att förändra:

1. Relationen till produkten kontra personen

Det är än idag inte helt ovanligt att rådgivare kan påverka sin egen såväl som sin arbetsgivares intjäning, genom att förmedla en viss typ av råd eller produkt. Det säger sig självt att en rådgivare inte kan se helt klart när man påverkas av den här typen av ekonomiska incitament. Av just denna anledning var det en självklarhet när vi grundade Lyra, att verksamheten skulle vara helt oberoende. Oberoende innebär kort sagt att bolaget drivs på ett sätt som säkerställer att den enskilde rådgivaren inte ser till någon annans intressen än kundens. Råden utgår på så vis från personen i stället för produkterna.

2. Hur man hanterar sina intressekonflikter

Alla företag som bedriver någon typ av verksamhet ställs emellanåt inför någon form av intressekonflikt. Det som verkligen säger något om ett bolags karaktär är hur dessa hanteras. När vi grundade Lyra var det viktigt för oss att minimera alla möjliga intressekonflikter genom att exempelvis inte driva någon bankverksamhet, inte erbjuda några egna produkter och inte heller ta emot någon provision. När de olika rollerna i det finansiella systemet separeras, minimerar man inte bara risken för intressekonflikter, utan även risken för bedrägeri. 

3. Plånbokens roll i rådgivningsförhållandet

Plånboken är huvudpersonen i många Private Banking-relationer trots att den bara är en del av det pussel som utgör en persons ekonomiska situation. För att kunna bygga upp en portfölj som stöttar ditt sätt att leva så behöver du se till många olika aspekter. Att hjälpa kunden med en övergripande helhetsbild anser jag är en av de viktigaste delarna av mitt jobb. Jag upplever att många inom branschen nu börjar förstå värdet av ett holistiskt erbjudande och att det integreras mer och mer i bankernas kommunikation, vilket är positivt. Däremot ser jag alltför ofta att det som många kallar för helhet inte är så heltäckande. Det är här jag som rådgivare verkligen kan skapa värde för dig och det är genom det här arbetet som du kan uppnå ekonomisk frihet. På riktigt.

Har du tidigare någon erfarenhet av Private Banking så känner du kanske igen dig i några av de problemställningar jag beskriver. Det må hända att sättet vi arbetar på inte är för alla, men det brukar upplevas som oerhört givande av de som tidigare har erfarenhet av en modell där något skaver. Låt oss tillsammans återta fokus till det som verkligen spelar roll i en rådgivningsrelation: till dig. Det är vad vi kallar för Private Banking, fast uppochned.

Relaterade artiklar

marcus-hansson_radgivning-for-elitidrottare.jpg

Vad utmärker rådgivning för elitidrottare?

Visste ni att vi har en före detta fotbollsspelare i teamet? Vår rådgivare, Marcus Hansson började sin yrkesverksamma karriär som spelare i allsvenskan innan han anslöt sig till oss för tre och ett halvt år sedan. I sin rådgivning har han därför specialiserat sig lite extra på att hjälpa individer med idrottsbakgrund. Hur särskiljer sig då en idrottssituation ur ett rådgivningsperspektiv? Vi kollade läget med Marcus.

cefex-atercertifiering-2023.jpg

Lyra blir certifierade av CEFEX för femte året i rad

Den oberoende organisationen CEFEX har återigen besökt Lyra för att granska oberoendet i våra processer. Vi är glada att meddela att vi för fjärde året har fått utmärkelsen som CEFEX-certifierad investeringsrådgivare.

bolaneranta.jpg

När är det läge att binda bolåneräntan?

Det senaste året har bolåneräntorna stigit snabbt och medfört betydande kostnadsökningar för bostadsägare. Vi möter därför just nu många frågor kring när och hur man bör binda sin ränta. I den här insikten utforskar vi olika sätt att resonera kring det hela.

Alex Arnbäck

Önskar du komma i kontakt med Alex Arnbäck och vill veta mer?

Fyll i formuläret så kontaktar jag dig inom kort.